Komplex esztétikai fogászati kezelések

ínyplasztika, mosoly átalakítás,  fogászati arcfiatalítás, függőleges és vízszintes harapási rendellenességek korrekciója felnőtt korban

Ha egy-egy fogat vagy fogcsoportot kezelünk egyszer itt, máskor ott, soha nem tudjuk optimalizálni a harapási magasságot, a fogérintkezéseket, a rágóízületi fejek helyzetét és a arc arányait. A komplex esztétikai fogászati kezelések az arcot szépítik meg,  noha a fogazaton, az ínyen és az ajkakon történik a beavatkozás. Bár a héjak javítják a mosolyt, de nem állandóan mosolygunk, hanem beszélünk, eszünk, olvasunk, dolgozunk, pihenünk. Az egész arc szépítése, arányainak helyreállítása egész nap hat a páciensre és környezetére. Az arc harmonikus lesz, az áll az optimális helyre kerül, ezáltal megváltozik az arcprofil is. A ráncok kisimításával az arc fiatalabbnak látszik, a nemi karakterek hangsúlyt kapnak a kezelés után. Sok szakma dolgozik ezen a területen: bőrgyógyászat, plasztikai sebészet, fogszabályozás, arc-, állcsont-szájsebészet, parodontológia, protetika, gnatológia. Az arc külső  felszínét lágyszövetek borítják, azonban a csontok és a fogak adják a vázat, ezért ezek a meghatározók. Vannak súlyos torzulások, amelyeket csak az állcsontokon végzett sebészi módszerekkel lehet szebbé tenni, azonban igen nagyszámú esetben a fogakon, ínyen és  ajkakon végzett, nem invazív beavatkozások segítségével kiváló arcszépítést tudunk elérni.

Ínyplasztika

Az esztétikai célból végzett ínyműtéteket soroljuk ide. Amennyiben a fogak koronájának nagy részét íny borítja, ínymosolyról vagy gingivális mosolyról (gummy smile) beszélünk. Ha a fogsor egyes fogainak nem azonos részét borítja íny, íny-asszimetriáról beszélünk. A korrekciót úgy végezzük el, hogy bizonyos területeken elveszünk, más területeken hozzáadunk az ínyszélhez. A fogak közötti íny területet ínypapillának nevezzük. Ha az ínypapillák túl nagy területet töltenek ki vagy nagy rést hagynak a fogak között, sebészi korrekcióra szorulnak.

Korona-hosszabbítás ínyplasztika előtt

Kezelés előtt /mélyharapás, fogerózió/

Rövid koronák

Kezelés előtt ínymosoly /az íny dominál a fogak rovására/

Korona-hosszabbítás ínyplasztika és harapásemelés után

Korona hosszabbító ínyplasztika és cirkónium koronákkal megvalósított harapásemelés után

Mosoly átalakítás

A mosoly több anatómiai képlet – a fogak, az íny és az ajkak – harmonikus egységének összhatásán alapul. Ha ezek közül akár egy is diszharmóniát kelt, esztétikai hibaként érzékeljük. Sokszor csak a szakember tudja megmondani, hogy mi a zavaró az összhatásban. Ha soktényezős az esztétikai hiba, /pl. fogak színe, alakja, helyzete, hiánya párosul az íny túlsúlyával vagy zsugorodásával, esetleg elszíneződésével/ akkor az optimális eredmény érdekében mosolytervezést végzünk. Ha a terv tetszik a betegnek, megvalósíjuk azt a szükséges kezelésekkel. Ezt a komplex esztétikai kezelést nevezzük mosolyátalakításnak.

Esztétikai mosolyátalakítás előtt

Kezelés előtt a páciens annyira elégedetlen volt a mosolyával, hogy nem volt hajlandó mosolyogni

Esztétikai mosolyátalakítás után

Kezelés után

Fogászati arcfiatalítás harapás emeléssel /Dental Face Lift/

Koránál idősebbnek látszik az arc, ha a mélyharapás miatt megrövidül az alsó arc-harmad. Az ajkak beesettek, kifejezett ráncok jelennek meg körülötte. Ilyenkor a folyamat hátterében álló fogazati eltérések pontos meghatározására van szükség. A diagnózis ismeretében kezelési terv készül, melyet ideiglenes fogmű készítése követ. Ennek viselése során szerzett tapasztalatok segítségével pontosítjuk a tervet. Az ideiglenes restauráció során az ajak, a nyelv, a rágóízület és az arc izomzata alkalmazkodik az új szituációhoz. A végleges helyreállítást követően drámai arcfiatalodás lesz az eredmény.

Arcemelés előtt

Kezelés előtt  függőleges irányú arctorzulás (mélyharapás)

Dentális arcemelés után

Az arc kezelés után

Harapási rendellenességek helyreállítása /make over/

A fogazatról lenyomatot veszünk, amit mintakészítés követ. A szájmozgások regisztrálása lehetőséget ad a gipszminták artikulátorba helyezéséhez, ami az alsó állkapocs mozgásainak szimulálására alkalmas. Akrilát koronákkal átalakítjuk a fogérintkezéseket az általunk optimálisnak vélt központi harapásba. A beteggel megbeszéljük, hogy természetesnek érzi–e az új harapást, ha igen CT vizsgálattal ellenőrizzük a rágóízületeket. Ha változtatás szükséges, ebben a fázisban megtehetjük. Ha a páciens az ideiglenes koronák viselése során elégedett a kapott eredménnyel, kielégítően javultak a klinikai tünetei /izületi kattogás, szájnyitási problémák, fájdalom/ elkészítjük a végleges koronákat. Gyakori, hogy más kezelésekre is szükség van /pl. implantáció, íny és csontpótlás/, hogy biztosítsuk a beteg elképzelésének megvalósulását.

Kezelés előtt

Kezelés után

Kezelés előtt

Kezelés után