Árlista (5 év garancia)

AZ ELSŐ KONZULTÁCIÓ INGYENES!

Az alábbi árak forintban, a napi árfolyam szerint érvényesek.
Árlista (5 év garancia)
Éves kontroll vizsgálat 30.000 Ft
Digitális röntgenek
Intraoralis rtg. 3.000 Ft
Panorama rtg. 15.000 Ft
CBCT-scan 30.000 Ft
Implantáció 
Sorközi hiányok esetén az optimális kezelés a fogpótlása implantátumokra. Az implantációs helyreállítás nem csak egyes fogak, hanem egy állcsont valamennyi fogának fix fogpótlására alkalmas.
Implantáció (Straumann) – implantátum+felépítmény+gyógyulási csavar+műtét 200.000 Ft
Implantáció (Nobel) – implantátum+felépítmény+gyógyulási csavar+műtét  250.000 Ft
Implantáció (SIC) – – implantátum+felépítmény+gyógyulási csavar+műtét  180.000 Ft
All on X /állcsontonként (3-6 implantátum+3-6 Multiunit fej+ideiglenes híd)  1.500.000 Ft -3.000.000 Ft
Egy állcsont rágóképességének azonnali helyreállítása 3-6 implantátumra helyezett csavarral rögzített fix fogpótlással.
Sinus Lift 250.000 Ft
Ha az arcüreg alatt lévő fog kihúzását nem követi a csontpótlás és implantátum behelyezése nagyon gyorsan a csont helyét az arcüreg tágulata tölti ki. Késleltetett implantáció esetén a sinus nyálkahártyájának felemelésével nyert üreg csontpótlóval történő kitöltése ad lehetőséget az implantáció elvégzésére.
Csontpótlás / szövetregeneráció (foganként) 120.000 Ft
Az eltávolított fog gyökereinek helyét csontpótló anyaggal töltjük ki, amit membránnal és az ínnyel fedünk a következményes csontfelszívódás elkerülése érdekében.
Ha a fogmeder nyúlvány elkeskenyedik a csontpótlást a fogmeder nyúlvány külső felszínén végezzük. Rendszerint humán csontblokkal pótoljuk.
Irányított szövetregeneráció implantátum behelyezésével 350.000 Ft
Ha a csont felszívódása olyan mértékű, hogy az implantátum megfelelően rögzül, de nem mindenütt fedi a csont az implantátumot, a csontpótlás az implantációval egy időben megtörténhet. Így a fog pótlása lényegesen rövidebb idő alatt készülhet el.
Fix fogpótlások
Hosszú távú ideiglenes korona CAD/CAM technológiával 35.000 Ft
Általában fél évig használja a beteg, a végleges helyreállítás implantátum és természetes fogakon történik hídpótlással.
Fém-kerámia korona CAD/CAM technológiával 75.000 Ft
Néhány esetben a metszőfogak területén lévő sorközi hiányt ragasztott híddal is megoldhatjuk. A koronák helyett csak a fogak hátsó felszínére ragasztjuk a fémet.
Fém-kerámia korona vállal CAD/CAM technológiával  75.000 Ft
Korona (jacket) porcelán CAD/CAM technológiával 90.000 Ft
Cirkon-korona CAD/CAM technológiával 90.000 Ft
Sorközi foghiány esetén a szomszédos fogak lecsiszolásával és a ráhelyezett koronákkal egybeépített, a hiányzó fogat pótló fix résszel (hídtag) helyreállítjuk az elvesztett fogat.
Veneer préskerámia 90.000 Ft
Veneer cirkon 90.000 Ft
A fogak látható felszínének esztétikai hibáit legkíméletesebben héjakkal (veneerekkel) korrigálhatjuk.
Koronaeltávolítás 10.000 Ft
Gyökércsapeltávolítás 15.000 Ft
Arany ár per gramm Napi ár
Igény esetén a korona 22 karátos aranyból is elkészíthető.
Kivehető fogpótlások
Teljes fogsor 250.000 Ft
A kivehető fogsorok stabilitását fokozza, ha két implantátumot elhelyezünk a szemfogak helyére és az implantátumokra rögzítjük a kivehető fogsorokat lokátorokkal.
A kivehető fogsorok nagyon stabil rögzítését lehet elérni 4 implantátum behelyezésével, amit 3 merevítő rúddal összekötünk és a kivehető fogsorban rögzülő nyergekkel kapcsolunk össze.
Teljes fogsor + aranyháló 300.000 Ft
Fémváz 320.000 Ft
A részleges kivehető fogpótlások stabilizálhatók a maradék fogazat szélső fogaira helyezett finom mechanikai szerkezetekkel.
PRECI-VERTIX 70.000 Ft
Részleges foghiány esetén a foghiány melletti fogat koronával látjuk el és finom mechanikai eljárással rögzítjük a kivehető részleges fogpótlást.
Teleszkóp korona (prim. + sec.) 100.000 Ft
Hosszú távú ideiglenes fogsor (5 fogig) 90.000 Ft
Hosszú távú ideiglenes fogsor (5 fog felett) +10.000 Ft
Gnathologiai kezelés (harapás módosítás, sínnel) 320.000 Ft
A rágóízületek porcának károsodása és a következményes csontelváltozások nagyon kellemetlen, fájdalmas következményeket idéznek elő. Kezelésük komplex és hosszantartó.
Paradontológiai beavatkozások
Az íny gyulladása átterjed a gyökereket rögzítő csontra. A csont pusztulása miatt a fog mozgathatóvá válik. A kezelés a betegség súlyosságától függ.
Fogkőeltávolítás (állcsontonként) 10.000 Ft
Zárt Kürettage (3 fog) 60.000 Ft
Zárt kürettage előtt a fognyaki érzékenység csökkenthető a szabaddá vált dentin csatornák lezárásával.
Ha a fogak nyaki érzékenysége csak a gyökérfelszínek gondos tisztításával a sérült felszín polírozásával gyógyítható, ha a több gyökerű fogak közötti elágazást nem éri el a betegség.
Nyitott Kürettage (foganként) 50.000 Ft
Csontpótlás / szövetregeneráció (foganként) 80.000 Ft
A feszes íny hiánya esetén a szájpadlásról vett kötőszöveti lemezt a csont és a hám közé helyezzük.
A fertőzött tasak felnyitása, majd a fogkő és a fertőzött gyökérfelszín kitisztítása után csontpótlót helyezünk be az elvesztett szövetek pótlására.
Sebészeti beavatkozások
Fogeltávolítás 20.000 Ft
A fogak eltávolításakor elengedhetetlen az azonnali csontpótlás és implantáció, ha a foghúzást határoló fog elmozdulását és a húzott területeken a csont leépülését el akarjuk kerülni.
Sebészi fogeltávolítás 30.000 Ft
Bölcsességfog műtéti eltávolítása 70.000  Ft
Rendszerint a bölcsesség fog feldarabolása után részletekben távolítjuk el, először a koronát, majd a gyökereket.
Gyökércsúcs resectio csontpótlással 60.000 Ft
A fogak gyökércsúcsán kialakuló krónikus gyulladás csontvesztést eredményez, amit a gyökértömés után végzett gyökércsúcs csonkolás és a környező beteg csont eltávolítását követően behelyezett csontpótlással gyógyítunk.
Tömések és kozmetikai kezelések
Egyfelszínű kompozit tömés 18.000 Ft
Kétfelszínű kompozit tömés 20.000 Ft
Háromfelszínű kompozit tömés 22.000 Ft
Élpótlás 25.000 Ft
Inlay (kerámia) 90.000 Ft
Ha a fog koronájának több felszíne is szuvas, és tartós helyreállítást készítünk, inlay-t (betétet) ragasztunk a hiányzó koronarész pótlására.
Inlay (Empress)100. 100.000 Ft
Inlay (arany) + arany ár 120.000 Ft
Porcelánhéj (foganként) 90.000 Ft
BriteSmile fogfehérítés alsó/felső (együtt) 150.000 Ft
Arcfiatalítás (teljes esztétikai helyreállítás) 130.000 Ft-tól
Átfogó és teljes elemzés után az íny, a fogak, az ajkak kezelési tervének meghatározása. A végeredmény modellen történő bemutatása és annak elfogadása után történik.
Gyökérkezelések és gyökértömések
Trepanáció 15.000 Ft
Ideiglenes gyökértömés 18.000 Ft
Gyökértömés csatornánként 30.000 Ft
Gutta – percha oldalsó kondenzáció gyökércsatornánként.
Gyári csap 40.000 Ft
Csapos műcsonk 60.000 Ft
Ha a fog teljes koronája hiányzik, de a gyökerek megtarthatók, akkor csapos műcsonkot ragasztunk a fog gyökerébe, erre készül a korona.